Niet enkel het uiterlijk telt, wel het karakter en gedrag van de Beagle

Meestal weet iemand al bij de eerste aanblik of het uiterlijk van een hond hem of haar bevalt of niet. Niet zelden is deze eerste aanblik doorslaggevend voor de voorkeur voor een bepaald ras. Maar uiterlijk went snel, en een karakter dat niet bevalt doet alle schoonheid verbleken. Daarom zijn het karakter en gedrag van de Beagle veel belangrijker dan het uiterlijk. Beagles kunnen makelijk 13 tot 15 jaar oud worden.          

Juist bij dit ras is het goed dat u zich realiseert waar u aan begint, want naast heel veel goede eigenschappen heeft de Beagle ook een paar die het verschil maken tussen een fijne kameraad of een lastpost. Wanneer u zich daar goed op instelt en rekening mee houdt vanaf de tijd dat de hond nog een pup is, kunt u een fijne relatie met de hond opbouwen. Een hond kies je voor het leven.

Vriendelijk en sociaal

Van nature zijn Beagles dan ook erg sociale en vriendelijke honden. Ze kunnen uitstekend overweg met andere honden en zullen zelden aanleiding geven tot schermutselingen. Reuen kunnen vaak goed samen gehouden worden, zeker als er een flink leeftijdsverschil tussen de honden is; een pup kan opgroeien met een volwassen reu zonder dat dit later tot problemen hoeft te leiden. Reuen en teven gaan sowieso goed samen, en ook teven veroorzaken onderling weinig problemen. Het enige moment waarop de eigenaar (ook bij een sociaal ras als de Beagle) alert moet zijn, is als twee reuen samen bij een loopse teef in de buurt komen.

Een mensenvriend

De sociale aanleg van de Beagle komt ook tot uiting in de omgang met de mensen. Beagles zijn erg aanhankelijk voor de gezinsleden en daardoor zijn het prettige huishonden. Ze verblijven in huis graag in de nabijheid van hun eigenaar en ze zijn binnenshuis tamelijk gehoorzaam, hoewel ze ook graag hun eigen gang gaan. Voor iets lekker of een aai zijn ze echter altijd bereid wat te doen en hiervan kan dankbaar gebruik worden gemaakt bij de opvoeding. Ook vreemden worden zeer vriendelijk ontvangen; als waakhond zijn ze dan ook ongeschikt. Bezoek wordt vaak met geblaf aangekondigd, maar dat is eerder een uiting van goedbedoeld enthousiasme dan van dreiging. Ze imponeren de visite dan ook meestal niet, maar dat is zeer zeker als een voordeel op te vatten. Na het eerste enthousiaste onthaal zal een Beagle al snel zijn eigen gang weer gaan.

Omgang met kinderen

Beagles worden vaak als gezinshond voor de hele familie aangeschaft, en dat is niet ten onrechte, gezien de statistieken met betrekking tot bijtongevallen. De Beagle wordt daarin opvallend weinig genoemd. De omgang met kinderen levert dan ook meestal geen problemen op. Vanzelfsprekend is dit onder meer afhankelijk van of de hond met kinderen is opgegroeid en of de kinderen honden gewend zijn. Beagles zijn soms wat gevoelig voor vervelende ervaringen. Kinderen kunnen soms wat onhandig en ruw met een hond omgaan, en ongelukken met honden ontstaan niet zelden doordat de hond pijnlijk of anderszins beangstigende behandeling van het kind moet ondergaan. Met kleine kinderen blijft het dus oppassen. De beste manier om een hond vriendelijk en betrouwbaar te houden met kleine kinderen is door hem te behoeden voor vervelende ervaringen. Neem daarom hond en kind in bescherming door ze alleen onder uw toezicht samen te laten spelen. Kleine kinderen vertonen soms voor een hond nogal tegenstrijdig en uitdagend gedrag: door achter de hond aan te lopen of te kruipen geven ze een blijk van lagere rang en in de belevingswereld van de hond loopt een ranglagere naar een hogere plaatste- niet andersom. Uit onderzoek is gebleken dat het in een kwart van de gevallen waarin iemand wordt gebeten om een kind van vier jaar of jonger gaat. Desondanks was er in twee derde van die gevallen een volwassene in de buurt. Voorzichtigheid is dus wel op zijn plaats.

 

Een eigen plek

Een gezin met kleine kinderen kan soms erg druk zijn. Op zich hoeft dat geen bezwaar te zijn voor een Beagle, zolang het dier altijd de gelegenheid heeft om zich rustig terug te trekken. In een druk gezin kan de slaapplaats van de hond het beste op een rustige plek ingericht worden en het zelfde geld voor de voederbak.  Sluit de hond desnoods even op als u niet de hele tijd toezicht op kunt houden. De ideale plaats hiervoor is een bench, een kamerkenneltje. Als u de hond iets lekker geeft als u hem in de bench doet, hoeft hij dat helemaal niet al een straf te ervaren. Kluiven en dergelijke vormen wel eens een aanleiding voor de hond om zijn tanden te laten zien. In een gezin met kleine kinderen kunt u kluiven en dergelijke dan ook beter niet los laten slingeren. Om kans op conflicten over speelgoed (bijvoorbeeld balletjes) verder te beperken, is het verstandig om hondenspeelgoed en kinderspeelgoed strikt gescheiden te houden. Geen enkele hondenras is honderd procent betrouwbaar, Maar de Beagle scoort wel hoog in betrouwbaarheid en mag terecht het predicaat ‘gezinshond’ dragen.